Struktura pracy:


I. Część pierwsza – analiza.
1. Analiza istniejących komunikatów wizualnych.
2. Analiza istniejących w mieście systemów identyfikacji przestrzeni.
3. Wnioski opracowane na podstawie analizy komunikatów wizualnych i systemów informacji.
4. Dodatkowe informacje o przestrzeni miejskiej Katowic.
5. Analiza systemów opisywania barwy. Barwa w projektowaniu komunikacji wizualnej.


II. Część druga – etap badawczy.
1. Test dostrzegalności wybranych barw.
2. Test widzialności i czytelności wybranych widoków przestrzeni ulicy.
3. Test dystansu czytelności wybranego układu typograficznego, tablice ulicowe.
4. Wnioski oparte na wynikach przeprowadzonych badań.


III. Część trzecia – etap projektowy.
1. Analiza rozwiązań istniejących w innych miastach. Miejskie Systemy Informacji.
2. Prezentacja projektu organizowania grup komunikatów wizualnych w przestrzeni ulicy.
Miejski System Informacji dla miasta Katowic.


Elementy prezentacji:
publikacja
prezentacja multimedialna
plansze prezentacyjne projektu.